- Hjemmesiden er under oppdatering, og kan derfor virke noe mangelfull og uoversiktlig. Vi jobber for å få redigert/lagd nye sider, og vil komme tilbake når det blir klart. Styret

Siste oppdatering: 20.05.17

- Årsmøtereferat publisert

- Vi ønsker gjerne flere skogsprotokoller til siden "premierte hunder". Dette er en side hvor vi vil legge ut alt av jaktrelaterte prøver gått av hunder i klubben. Vi skal nå også publisere blodsporprotokoller, så det er bare å sende til Daniel Nilsen, så blir det lagt ut!