Godkjente avlshunder

Vi jobber med å få på plass kriterier for avl opp mot Elghundforbundet, og vi jobber med å få raseansvaret av NKK.

Inntil videre vil vi ikke publisere hunder her.